top of page
Image by David Rodrigo

Arapça Kursu

Hami-Sami Dilleri Ailesi’nin Sami koluna mensup bir dil olan Arapça, dünyada en çok konuşulan beşinci dildir. Arabiyyet-ül fushâ (Fasih, Düzgün Arapça) olarak ifade edilen “Standart Arapça”, tüm Arap devletlerinin resmi dilidir. Standart Arapça halk dili olarak pek rağbet görmemesine karşın, eğitim görmüş olanlar standart Arapçayı anlar ve konuşabilir. Arap Yarımadası ile Kuzey Afrika ve İran’da kullanılan diller Arapçanın lehçeleridir.

 

Arapça aynı zamanda Birleşmiş Milletlerde de kabul edilen 6 resmi dilden biridir. Arap dili alfabesi 28 harften oluşur. Bu harfleri oluşturan temel şekil sayısı ise 17’dir. Arap yazısı sağdan sola doğru yazılır ve okunur. Harflerin tamamına yakını sessizdir (sâmit). Bu harflerin seslenmesini sağlayan ancak dinî metinler ve şiirler dışında pek kullanılmayan işaretlere “hareke” denir. Arap harflerinin yazılışları, kelimenin başında, ortasında ve sonunda bulunmalarına göre kısmi değişiklikler gösterir. Üç ayda öğrenme garantili Arapça kursu, size uygun eğitim seviyeleri ile Arapçayı köklü bir şekilde kavramanızı sağlayacaktır.

Eğitmenlerimiz

bottom of page